kontaktujte nás602 362 724

Akce na vestavěné skříně 30% Vestavěné skříně Ostatní nábytek Kuchyně

Platební a dodací podmínky

 • Objednatel zaplatí při podpisu smlouvy stanovenou zálohu (minimálně 50%) v hotovosti nebo převodem na účet - při pozdějším zaplacení zálohy se termín dodání díla automaticky posouvá minimálně o tolik dnů, o kolik dnů později byla záloha zaplacena.
 • Dodací lhůty:
  • Vestavěné skříně s posuvnými dveřmi STANDART a CLASSIC do 14 pracovních dnů od podpisu objednávky s výjimkou určených materiálů (nebo podle dohody).
  • Vestavěné skříně s posuvnými, otočnými nebo skládacími dveřmi s výplněmi:žaluzie, kazeta, ratan, mřížka, do 30 pracovních dnů od podpisu objednávky.
  • Kuchyňské linky a sestavy do 30 pracovních dnů od podpisu objednávky.
  • Ostatní bytové doplňky dle vlastního výběru do 20 pracovních dnů.
 • Pokud zhotovitel nedodá dílo v domluveném termínu, je povinen za každý den prodlení zaplatit sankční pokutu ve výši 0,1% z hodnoty materiálů (bez DPH).
 • Při zrušení smlouvy ze strany objednatele propadá záloha ve prospěch zhotovitele.
 • Doplatek do výše celkové ceny díla (včetně DPH) zaplatí objednatel zhotoviteli v den převzetí díla. Dnem převzetí díla se rozumí den ukončení montáže díla.
 • Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na skryté překážky (např. rozvody elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách), toto musí být uvedeno v příloze smlouvy - v opačném případě zhotovitel neručí za jejich případné poškození nebo jiné problémy v důsledku toho vzniklé.
 • Dílo je až do jeho konečného zaplacení majetkem zhotovitele.
 • V případě, že objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě uvedeném ve smlouvě, je povinen zaplatit skladné ve výši 1,5% z hodnoty díla denně. Skladné se účtuje počínajíc pátým dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30ti dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch zhotovitele a objednatel je dále povinen zaplatit příslušnou částku skladného.
 • Záruční doba se počítá ode dne převzetí a vztahuje se na kvalitu práce. Záruka na materiál je závislá na záručních podmínkách výrobce příslušného materiálu. Reklamace se provádí písemně u zhotovitele. Na posuvný systém k vestavěným skříním poskytujeme záruku po dobu 5ti let.
 • Smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oběma stranami a zaplacením zálohy.

Novinky